6 godzin na stawienie się do wojska albo 5 lat więzienia. Weszło nowe rozporządzenie MON

i

Autor: pixabay.com Weszło nowe rozporządzenie MON dotyczące służby wojskowej

służba wojskowa

6 godzin na stawienie się do wojska albo trzy lata więzienia. Weszło nowe rozporządzenie MON

2024-02-29 10:08

W grudniu 2023 roku weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej. Znajduje się w nim nowy wzór karty powołania do służby wojskowej. Dowiadujemy się także o nowych przepisach dla rezerwistów. Chodzi między innymi o czas stawiennictwa do wojska.

Spis treści

  1. Nowy wzór karty powołania do służby. 6 godzin na stawienie się do wojska
  2. 6 godzin na stawienie się do wojska albo 3 lata więzienia. Co grozi za niestawienie się podczas mobilizacji?

W sobotę - 13 stycznia weszło w życie rozporządzenie ministra obrony narodowej z 7 grudnia 2023. Dotyczy ono wzoru karty powołania do służby wojskowej i składa się z zaledwie dwóch paragrafów oraz załącznika. Jest nim nowy wzór karty powołania do służby.

W formularzu znajduje się miejsce na wpisanie terminu stawiennictwa. W to pole wpisywana jest konkretna data albo sformułowania takie jak "drugiego dnia mobilizacji" lub "NATYCHMIAST".

Sonda
Czy jesteś za obowiązkowym powoływaniem do wojska?

Nowy wzór karty powołania do służby. 6 godzin na stawienie się do wojska

Jak wyjaśniono w pouczeniu, oznacza to, że "osoba powołana powinna nie później niż w ciągu sześciu godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny stawić się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa". Dotychczas były to cztery godziny.

W pouczeniu wytłumaczono także co oznacza w praktyce sformułowanie "drugiego dnia mobilizacji":

"Termin stawiennictwa określony np. drugiego dnia mobilizacji do godziny 12.00 oznacza, że osoba powołana jest zobowiązana stawić się we wskazanym kolejnym dniu mobilizacji liczonym samodzielnie w stosunku do pierwszego dnia mobilizacji określonego w prawym górnym rogu pierwszej strony karty powołania" - możemy przeczytać.

6 godzin na stawienie się do wojska albo 3 lata więzienia. Co grozi za niestawienie się podczas mobilizacji?

Co grozi za uchylanie się od stawiennictwa i służby? Jest to jasno wyjaśnione w pouczeniu. "Kto w czasie mobilizacji lub wojny, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 687 ustawy)".

Dodatkowo tym, którzy "w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, będąc powołaną do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 (art. 688 ust. 1 pkt 6 ustawy)".

Jeżeli z różnych powodów nie możemy stawić się w podanym czasie i miejscu, tak jak wynika z karty powołania, wtedy jesteśmy zobowiązani "powiadomić dowódcę jednostki wojskowej, w której ma obowiązek się stawić o przyczynach niemożności stawienia się oraz stawić się w oznaczonym miejscu niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej stawienie się w terminie określonym w karcie powołania".

Zawsze gotowi - zawsze blisko. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli w Żywcu pszysięgę