Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa zrewolucjonizowana? MON szykuje zmiany w przepisach

i

Autor: Wojciech Olkusnik/East News Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa zrewolucjonizowana? MON szykuje zmiany w przepisach

Wojsko

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa zrewolucjonizowana? MON szykuje zmiany w przepisach

2024-02-02 12:34

Obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej ma ulec zmianie! Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o nowym projekcie, który może zupełnie zmienić przepisy. Obecnie obowiązek odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej jest zawieszony. Będzie inaczej? Co zakłada projekt MON z 16 października 2023 r.?

Spis treści:

  1. Zasadnicza służba wojskowa w Polsce
  2. Zasadnicza służba wojskowa – do jakiego wieku?
  3. Nowe rozporządzenie w sprawie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej
  4. Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa – od kiedy nowe przepisy?

Zasadnicza służba wojskowa w Polsce

Zasadnicza służba wojskowa określa art. 130 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny i jest jedną z form czynnej służby wojskowej. O co chodzi? Czym jest? Zasadnicza służba wojskowa polega na pełnieniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej albo obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Aktualnie jest ona zawieszona i nie ma planów jego przywrócenia. Według art. 152 ust. 2 ustawy o Obronie Ojczyzny to Prezydent Rzeczpospolitej na wniosek Rady Ministrów ma prawo wprowadzona obowiązek pełnienia zasadniczej służby zdrowia.

Zasadnicza służba wojskowa – do jakiego wieku?

Czas trwania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wynosi 9 miesięcy. Rada Ministrów może ten okres skracać lub przedłużać. Do kwalifikuje się do jej pełnienia?

Chodzi o osoby uznane za zdolne do tej służby, posiadające wykształcenie co najmniej podstawowe, z wyłączeniem wykształcenia uzyskanego w szkole specjalnej, oraz które nie ukończyły 35 roku życia.

Nowe rozporządzenie w sprawie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej

Przepisy zawarte w omawianym projekcie rozporządzenia obejmują:

  1. sposób przyjęcia osoby do odbycia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej;
  2. sposób i tryb wyznaczania, zmiany i zwalniania żołnierza z zajmowanego stanowiska;
  3. sposób i tryb przenoszenia oraz delegowania do innej jednostki wojskowej, a także kierowania w podróż służbową;
  4. sposób i tryb zwalniania z obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.

Nowy projekt obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej dotyczy sposobu jej odbywania. Konkretnie chodzi o podział okresu przewidzianego na pełnienie obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej na:

  • szkolenie podstawowe,
  • szkolenie specjalistyczne.

Podczas pierwszych żołnierz nabywać będzie wiedzę i umiejętności z zakresu regulaminów wojskowych, musztry oraz posługiwania się i obsługiwania wyposażenia indywidualnego. W końcowym okresie szkolenia podstawowego żołnierz składa przysięgę wojskową. Natomiast w okresie szkolenia specjalistycznego żołnierz będzie nabywał wiedzę i umiejętności w obsłudze uzbrojenia i sprzętu wojskowego, które wykorzystywać będzie w związku ze specjalnością wojskową, w której jest szkolony.

Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa – od kiedy nowe przepisy?

Nowe rozporządzenie MON w sprawie sposobu odbywania obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Co istotne: będą one stosowane dopiero w momencie, kiedy obowiązek zasadniczej służby wojskowej zostanie odwieszony przez prezydenta RP.

Święto Wojska Polskiego. Na defiladę przyszły tłumy
Listen on Spreaker.