Wchodzą nowe legitymacje dla uczniów i nauczycieli. Od 12 lipca więcej uprawnień dla tej grupy

i

Autor: pexels.com pexels.com - zdjęcie ilustracyjne

Edukacja

Wchodzą nowe legitymacje dla uczniów i nauczycieli. Od 12 lipca więcej zmian dla tej grupy

2024-05-23 13:38

Dokładnie 12 lipca wejdą w życie nowe legitymacje ucznia dla dzieci i młodzieży oraz legitymacje nauczycielskie przebywających za granicą i uprawniających do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie RP. W jakim celu te zmiany?

Legitymacja ucznia dla dzieci i młodzieży oraz legitymacja nauczyciela o których mowa w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie RP, to dokumenty publiczne kategorii trzeciej (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów RP), w związku z tym nie dość, że wytwarzanie ich powinno odbywać się przy szczególnych środkach bezpieczeństwa, to jeszcze one same muszą być zabezpieczone przez możliwością zrobienia fałszerstwa. Jak czytamy w “Dzienniku Gazeta Prawna” według urzędników obecne dokumenty nie spełniają wszystkich tych warunków, dlatego zostaną zastąpione nowymi.

QUIZ: Jak dobrze znasz język francuski? Poradziłbyś sobie z maturą? Gramatyka, słownictwo i zwroty

Pytanie 1 z 10
Na początek coś prostego. Co oznacza zwrot "À bientôt"?

Nowe legitymacje dla ucznia i nauczyciela

Legitymacje dla ucznia i nauczyciela nadal będą dokumentami papierowymi, dwustronnymi bez zdjęcia, posiadającymi zabezpieczenia zarówno w papierze, jak i druku, drukowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dystrybuowane konsulom Rzeczypospolitej Polskiej w celu personalizacji oraz wydania ww. uczniom i nauczycielom za granicą.

Nowe wzory legitymacji będą miały całkowicie zmienioną szatę graficzną oraz szereg zabezpieczeń. M.in.:

  • tło giloszowe, 
  • druk reliefowy, 
  • mikrodruki, 
  • włókna zabezpieczające, 
  • będą też stanowić druki ścisłego zarachowania. 

Wytwarzanie legitymacji będzie się odbywać poza polskimi placówkami dyplomatycznymi, które będą jedynie te legitymacje przed wydaniem personalizować (nanosząc m.in. dane dotyczące numeru legitymacji, imienia i nazwiska posiadacza, daty jego urodzenia, nazwy szkoły, daty wydania legitymacji czy lokalizacji konsulatu) oraz przedłużać ich ważność.

Zmiana legitymacji dla ucznia i nauczyciela. Dla kogo?

Zmiana na nowe legitymacje obejmie konkretnie: 

  1. W przypadku dzieci i młodzieży, którzy nie ukończyli 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim: 
  • szkoły prowadzone przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  • szkoły funkcjonujące w systemach oświaty innych państw,
  • sekcje polskich funkcjonujące w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
  • szkoły europejskie działające na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich,

Nauczycieli uczących języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach.

Co z ważnością nowych legitymacji? 

W związku z tym, że ważność legitymacji ucznia i legitymacji nauczyciela jest cyklicznie przedłużana na czas trwania roku szkolnego obowiązującego w państwie wydania z terminem ważności upływającym ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny - przyjęto, że ważność legitymacji będzie przedłużana nie dłużej niż przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Wszedł prosto pod rozpędzone auto i zrobił fikołka. To nagranie z monitoringu mówi wszystko