Mógłbyś pracować w więzieniu? Sprawdź! Rozwiąż testy dla strażników więziennych

i

Autor: sw.gov.pl Mógłbyś pracować w więzieniu? Sprawdź! Rozwiąż testy dla strażników więziennych [QUIZ]

sprawdź się

Mógłbyś pracować w więzieniu? Sprawdź się! Rozwiąż testy do służby więziennej [QUIZ]

2024-06-22 12:00

Kto może zostać strażnikiem więziennym? Wiesz, jakie wymagania należy wypełnić, aby móc pracować w więzieniu? Pracownicy SW muszą najpierw przejść bardzo skomplikowane testy. Wśród nich są zarówno te sprawdzające wiedzę, spostrzegawczość i logiczne myślenie, jak również kondycję psychiczną. Dostałbyś się do pracy jako strażnik więzienny? Przekonaj się!

Testy do Służby Więziennej. Jak się dostać do pracy w SW? [14.05.2024]

Nie każdy może pracować w więzieniu. Predyspozycje i kwalifikacje kandydatów do Służby Więziennej potwierdzają m.in. testy psychologiczne oraz dotyczące wiedzy ogólnej, spostrzegawczości czy umiejętności logicznego myślenia. Czy łatwo je zdać? Teraz możesz się przekonać.

Zobacz też: Czy mógłbyś zostać policjantem? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź!

Testy do służby więziennej w postaci symulatora to rozwiązanie dla tych, którzy chcieliby sprawdzić przykładowe pytania, które pojawiają się na testach dla pracowników Służby Więziennej. Zaznajomią Cię z psychologicznym podejściem egzaminów do służby więziennej oraz sprawdzą, czy Twoja osobowość jest odpowiednia do pracy w tym zawodzie. 

Jesteś ciekawy/a, jak wypadniesz w testach? Spróbuj je rozwiązać (quiz poniżej) i przekonaj się, czy nadajesz się do pracy w więzieniu.

Czy praca w Służbie Więziennej jest stresująca? Sprawdź artykuł: Stres: jak go pokonać? Przyczyny, objawy i skutki stresu

Mógłbyś pracowac w więzieniu? Sprawdź! Pytania z testu na pracownika Służby Więziennej

Pytanie 1 z 18
Bywałem tak ubawiony sprytem oszusta, że życzyłem mu, aby nie był wykryty.
Gen. Bogusław Pacek: Rosja znalazła się w ślepej uliczce, na końcu której jest betonowa ściana

Służba Więzienna. Zadania i uprawnienia SW

Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy:

 • prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć
 • z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej;
 • humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;
 • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 • zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa;
 • wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ;
 • współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.

Co robi Służba Więzienna?

W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zobowiązani są:

 • kierować się zasadami praworządności, bezstronności oraz humanitaryzmu;
 • szanować ich prawa i godność;
 • dokładać starań, aby wykonanie kary przyczyniało się do przygotowania skazanych do życia w społeczeństwie;
 • pomagać w poszukiwaniu rozwiązania ich problemów;
 • oddziaływać pozytywnie własnym przykładem
 • Kary, środki karne, zabezpieczające i zapobiegawcze wykonywane są w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Zakazuje się stosowania tortur lub nieludzkiego albo poniżającego traktowania i karania osadzonego. Humanitarny system wykonania kary to też taki, w którym skazany zachowuje wcześniej posiadane prawa i wolności obywatelskie, zaś ograniczenia praw i wolności obywatelskich skazanego mogą wynikać jedynie z ustawy oraz wydanego na jej podstawie prawomocnego orzeczenia. 

Służba Więzienna - zarobki

Pracownicy Służby Więziennej mogą liczyć na zarobki w wysokości:

 • wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 312 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia;
 • nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wys. ok. 4 570 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe - pierwsza po 20 latach służby i pracy;
 • raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto.
Listen on Spreaker.