Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia. Można zyskać nawet do tysiąca zł miesięcznie

i

Autor: Jakub Sadkowski Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia. Można zyskać nawet do tysiąca zł miesięcznie

Emerytura

Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia. Można zyskać nawet 1000 zł miesięcznie

2024-06-22 12:02

Emeryci w Polsce mogą ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury. Dla wielu będzie to szczególnie dobra informacja. Ale czy dla wszystkich jest to opłacalne? Okazuje się, że niekoniecznie. Najważniejsze według ZUS jest jednak to, że można zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie! Kto powinien zatem ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury?

Spis treści:

  1. Ponowne przeliczenie emerytury. Kiedy można to zrobić?
  2. Ponowne przeliczanie emerytury. W jaki sposób?
  3. Przeliczenie emerytury. Można zyskać nawet kilkaset zł
  4. Ponowne przeliczenie emerytury - wniosek

Ponowne przeliczenie emerytury. Kiedy można to zrobić?

Tzw. tablice dalszego trwania życia (potrzebne do ponownego przeliczenia emerytury) mają zastosowanie tylko przy wyliczaniu emerytur dla osób, które urodziły się po 1 stycznia 1949 roku włącznie. Chodzi bowiem o nowe zasady przyznawania świadczeń.

Osoby otrzymujące świadczenia emerytalne według starego systemu mogą także wystąpić o przeliczenie emerytury, ale tylko w konkretnych przypadkach. Zależy to od tego czy opłacali składki już po przyznaniu emerytury, np. w związku z dalszym zatrudnieniem lub otrzymaniem nowych dokumentów, których nie posiadali w momencie przyznawania emerytury.

Zatem podsumowując, emeryturę przyznaną na nowych zasadach można przeliczyć, jeśli:

  • po jej przyznaniu zainteresowana osoba pracowała lub podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,
  • uzyskała nowe dowody, które mają wpływ na wysokość kapitału początkowego, bo dotyczą okresów składkowych i nieskładkowych lub wynagrodzenia za okres, który przypada przed przyznaniem emerytury.

Błyskawiczny Quiz o ZUS. Ile wiesz o najgorszej instytucji w Polsce?

Pytanie 1 z 16
Prezes ZUS powoływany jest przez:

Ponowne przeliczanie emerytury. W jaki sposób?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych obliczy wtedy ponownie emeryturę w następujący sposób:

Składki zapisane na koncie od momentu pobierania emerytury dzielone są przez średnie dalsze trwanie życia. Te ustalane jest w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury.

ZUS bierze wtedy pod uwagę tylko te składki, które pojawiały się na koncie ubezpieczonego od miesiąca pierwszego pobrania emerytury do miesiąca złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Składki te podlegają waloryzacji.

Przeliczenie emerytury. Można zyskać nawet kilkaset zł

Jak wynika z danych ZUS, w 2024 r. na przeliczeniu można zyskać miesięcznie nawet kilkaset złotych.

Najwięcej zyskają kobiety pobierające okresową emeryturę kapitałową po osiągnięciu męskiego wieku emerytalnego, wynoszącego 65 lat. Niektóre z nich będą miały z urzędu przeliczone świadczenie, a inne muszą złożyć wniosek.

- Kobiety, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i były członkami OFE, po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat), mogą ubiegać się o emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresową emeryturą kapitałową. ZUS będzie wypłacał oba świadczenia do dnia poprzedzającego ukończenie wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn (czyli 65 lat), chyba że prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygaśnie wcześniej. Po tym czasie ZUS ponownie ustali wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - wyjaśniła Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Ponowne przeliczenie emerytury - wniosek

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury zgłasza się na formularzu ERPO, który dostępny jest na stronie internetowej ZUS-u oraz w każdej placówce organizacyjnej Zakładu. Należy do niego dodatkowo dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz osiągane wynagrodzenia. Co należy z nim zrobić?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub drogą pocztową do właściwej jednostki ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma natomiast 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji, na wydanie decyzji dotyczącej ponownego przeliczenia świadczenia.

Marek Zuber: Zniesienie PIT-u dla emerytów lepsze niż trzynasta emerytura [Super Raport]
Listen on Spreaker.