Koniec trzynastej i czternastej emerytury w 2024 roku? Nowy szokujący pomysł rządu Donalda Tuska

i

Autor: pexels.com Czy trzynastki i czternastki dla emerytów zostaną zlikwidowane przez nowy rząd?

Emerytura

Koniec trzynastej i czternastej emerytury jeszcze w 2024 roku? Kolejny szokujący pomysł rządu Donalda Tuska

2024-05-14 7:16

Na ogłoszenie wypłaty trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku czekały miliony emerytów i rencistów w Polsce. W grudniu 2023 r. rząd Donalda Tuska potwierdził, że trzynasta i czternasta emerytura zostanie wypłacona. Pierwsze wypłaty pojawiły się na kontach emerytów. Seniorzy jednak od kilku miesięcy zastanawiają się co dalej? Zwłaszcza, że niedawno padł nowy pomysł dotyczący trzynastej i czternastej emerytury. Szczegóły w artykule poniżej.

Spis treści

 1. 13. i 14. emerytura do likwidacji? Nowy rząd ma inny pomysł
 2. Propozycje nowego rządu dotyczące emerytur
 3. Koniec trzynastki i czternastki. Zastąpienie świadczeń likwidacją podatku
 4. 13. i 14. emerytura. Kiedy wypłata?
 5. 13. i 14. emerytura. Jaka podstawa prawna?

13. i 14. emerytura do likwidacji? Nowy rząd ma inny pomysł

Trzynastka i czternastka to dodatkowe świadczenie emerytalne, które przysługiwało dotąd wszystkim emerytom i rencistom (w zależności od wysokości ich emerytury).

Póki co nie pojawiły się oficjalne projekty dotyczące ich likwidacji. Mało tego, nowa ustawa tzw. okołobudżetowa zakłada trzynaste i czternaste emerytury w 2024 roku. Ciągle padają jednak propozycje alternatywnych rozwiązań. Jedno z nich przedstawił ostatnio podczas rozmowy z Radiem Zet Ryszard Petru, poseł Trzeciej Drogi. Propozycja dotyczyła likwidacji trzynastej i czternastej emerytury.

Błyskawiczny Quiz o ZUS. Ile wiesz o najgorszej instytucji w Polsce?

Pytanie 1 z 16
Prezes ZUS powoływany jest przez:

Propozycje nowego rządu dotyczące emerytur

Program Trzeciej Drogi dotyczący emerytury zakładał zwolnienie seniorów aktywnych zawodowo ze składki rentowej.

Proponowano także wypłacanie trzynastki wszystkim, którzy osiągnęli wiek emerytalny, bez względu na to czy nadal pracują czy zdecydowali się przejść na emeryturę.

Koniec trzynastki i czternastki. Zastąpienie świadczeń likwidacją podatku

Podczas wspomnianego wywiadu Petru zaznaczył, że opozycja ma już nowy, konkretny pomysł dotyczący 13. i 14. emerytury.

- Opozycja złożyła już konkretną propozycję. Pojawił się pomysł, by zastąpić trzynastkę i czternastkę likwidacją podatku na stałe. Trzynasta emerytura stałaby się częścią emerytury miesięcznej - powiedział polityk i ekonomista.

CZYTAJ TAKŻE:  Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia. Można zyskać nawet do tysiąca zł miesięcznie

- Emeryt i tak dodawałby dodatkowe świadczenie, ale w postaci podwyższonej miesięcznej wypłaty. Zamiast prezentów od państwa, mielibyśmy wyższe emerytury. Trzynastka i czternastka byłyby stałym elementem miesięcznej emerytury - wyjaśnił.

13. i 14. emerytura. Kiedy wypłata?

Trzynasta emerytura jest wypłacana przez ZUS wraz ze świadczeniami wypłacanymi za kwiecień danego roku – tak jest również w 2024 r. Około milion Polaków trzynastkę otrzymało wcześniej. Ci, którzy mają termin wypłaty na pierwszego dnia miesiąca otrzymali ją w ostatni piątek marca. Wypłaty 14. emerytury planowane są na drugą połowę 2024 roku. Dodatkowe świadczenia najprawdopodobniej pojawiają się na kontach emerytów we wrześniu lub w październiku.

13. i 14. emerytura. Jaka podstawa prawna?

Wypłaty dodatkowych świadczeń dla emerytów zostały zatwierdzone specjalną ustawą. Ostatnia z nich pochodzi z 26 maja 2023 roku o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów została opublikowana w Dzienniku Ustaw i co do zasady wejdzie w życie 8 sierpnia. Według niej osobami uprawnionymi do dodatkowego rocznego świadczenia będą osoby, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia mają prawo do:

 • świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczeń z ubezpieczenia emerytalno­‑rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1, 1a i 2 oraz w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
 • świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno­‑Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej,
 • świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,
 • świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych,
 • emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych,
 • świadczenia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,
 • okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.
RZĄD MUSI ZABIEGAĆ O POLSKIE INTERESY EKONOMICZNE! Parafianowicz: Kijów musi to zrozumieć!
Listen on Spreaker.