Straż Miejska szuka pracowników

i

Autor: Straż Miejska w Białymstoku

Straż Miejska w Białymstoku szuka pracowników. Pracę znajdzie tu 10 osób

2024-06-12 9:44

Dokumenty można składać do 5 lipca w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Składowej 11 w Białymstoku. Do obowiązków aplikanta należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym oraz zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Zostań strażnikiem miejskim

Jak możemy przeczytać w ogłoszeniu, kandydat na to stanowisko powinien posiadać wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, mieć ukończone 21 lat. Powinien także mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, cieszyć się nienaganną opinią, korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym sądownie oraz być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym.

Obowiązki aplikanta

Do obowiązków aplikanta należy między innymi ochrona spokoju i porządku w miejscu publicznym, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, zabezpieczanie miejsc zdarzeń.

Do kiedy potrwa rekrutacja

Chętni do pracy w szeregach strażników miejskich powinni złożyć dokumenty do dnia 5 lipca 2024 roku w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy Składowej 11 w Białymstoku.