Schrony w Polsce mają zapewnić ochronę dla 50 proc. ludności kraju. Znamy rozporządzenie MSWiA

i

Autor: pixabay.com pixabay.com - zdjęcie ilustracyjne

Schrony w Polsce

Schrony w Polsce mają zapewnić ochronę dla 50 proc. ludności kraju. Znamy rozporządzenie MSWiA

2023-04-19 18:27

MSWiA przygotowało rozporządzenie dotyczące obiektów zbiorowej ochrony, w tym schronów. Regulacja określa m.in. warunki techniczne takich obiektów oraz zasady ich projektowania i budowy. Według założeń schrony i ukrycia mają zapewnić ochronę dla 50 proc. ludności kraju.

Obiekty zbiorowej ochrony

Projekt rozporządzenia, który przygotował resort spraw wewnętrznych i administracji, został opublikowany w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projektowane przepisy uregulują kwestie związane z obiektami zbiorowej ochrony.

Autorzy projektu w uzasadnieniu przypomnieli, że obecnie nie obowiązuje żaden akt prawny określający sposób zabezpieczenia i przygotowania obiektów mogących spełniać funkcję ochronną. Wcześniej określały to wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 2018 roku, ale przestały obowiązywać w związku z uchyleniem ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

W projektowanym rozporządzeniu zostały zdefiniowane:

  • pojęcia obiektów zbiorowej ochrony,
  • ich rodzajów, czyli schronów i ukryć doraźnych.

Obiekty zbiorowej ochrony – co to?

Obiekty zbiorowej ochrony to budynki, inne obiekty budowlane lub ich części, przeznaczone do ochrony osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed skutkami zagrożeń.

Schron to natomiast budowla ochronna o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej przeznaczona do ochrony przed skutkami zagrożeń militarnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych czy skażeń. Musi znajdować się pod ziemią lub być częściowo zagłębiona w gruncie. Schrony, podobnie jak w wytycznych z 2018 roku, dzielą się na dwie kategorie: P, czyli o podstawowej odporności, oraz A, o podwyższonej odporności.

Ukrycie doraźne to z kolei obiekt zbiorowej ochrony o konstrukcji niehermetycznej wykorzystywany w przypadku braku możliwości zapewnienia ochrony w schronach. Mogłyby to być np. przystosowane pomieszczenia budynków i garaży podziemnych, tunele, budowle ziemne, wykopy lub osłony zabezpieczające. Ukrycia doraźne dzieliłyby się na kategorie III, II i I.

Schrony i ukrycia dla 50 proc. ludności

"Zakłada się, że docelowo schrony i ukrycia zapewnią ochronę dla 50 procent ludności kraju. W rejonach znacznego skupiska ludzi, w których występują szczególne zagrożenia, np. obiektach wykorzystywanych przez siły zbrojne, obiektach infrastruktury krytycznej (lotniska, dworce, zakłady o kluczowym znaczeniu dla gospodarki) liczba budowli ochronnych będzie znacznie większa niż na obszarach słabiej zaludnionych, na których tego typu zagrożenia nie występują" - napisano w uzasadnieniu do projektu.'

Schrony w Polsce

Według inwentaryzacji przeprowadzonej przez Państwową Straż Pożarną obecnie w Polsce jest ok. 2 tys. schronów z miejscem dla 300 tys. osób, blisko 9 tys. ukryć z miejscem dla 1,1 mln osób, a także 224 tys. miejsc doraźnego schronienia, w których jest miejsce dla nawet 47 mln osób.

ZOBACZ GALERIĘ: Ewidencja schronów. Zobacz, jak wyglądają schronienia w Polsce

Listen on Spreaker.