Ogródki działkowe naprawdę mogą zniknąć? To realne! Wszystko przez nowe plany ogólne gmin

i

Autor: Wikimedia commons Ogródki działkowe naprawdę mogą zniknąć? To realne! Wszystko przez nowe plany ogólne gmin

Ogródki Działkowe

Ogródki działkowe naprawdę mogą zniknąć? To realne! Wszystko przez nowe plany ogólne gmin

2023-12-17 11:11

Temat likwidacji ogródków działkowych w Polsce pojawił się we wrześniu i wstrząsnął działkowcami. Wszystko przez znowelizowaną ustawę o planowaniu przestrzennym, która właśnie wtedy weszła w życie. A jej ofiarą mają być rodzinne ogródki działkowe. Czy naprawdę przestaną myśleć? To możliwe! Zobaczcie dlaczego.

Spis treści:

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, blady strach padł na wszystkich działkowców po wejściu w życiu przepisów dotyczących nowego planowania przestrzennego gmin. Od września 2023 r. te jednostki administracyjne mają obowiązek tworzenia planów ogólnych. Mają one powstać do końca 2025 r. 

Ogródki działkowe mogą zniknąć? 

Dlaczego wprowadzony zostanie nowy plan przestrzenny dla gmin? W założeniu, aby usunąć dotychczasowe spory sąsiedzkie w zabudowie pobliskich działek. W tym celu plan zakłada stworzenie specjalnych stref funkcjonalnych. Każda z nich ma mieć określone konkretne funkcje podstawowe i pomocnicze. Przykładowo: w strefie wielofunkcyjnej z zabudową zagrodową nie będą się mogły znaleźć żadne funkcje mieszkaniowe – wielorodzinne, jednorodzinne czy letniskowe. 

Problem jednak w tym, że wspomnianych stref, które zakładają istnienie działek, ma być jedynie trzy. I w tym oraz niesamowicie krótkim terminem stworzenia planu gminnego problem widzą działkowcy. Czy ogródki działkowe mogą zniknąć?

Rodzinne ogródki działkowe pozbawione prawnej ochrony

Niestety tak. Ogródki działkowe mogą zniknąć w sytuacji, kiedy znajdą się w strefie, której charakter zabudowy wyklucza istnienie działki. Jak to możliwe? Chodzi o obecne położenie. Jak twierdzą działkowcy każda działka, która znajduje się w pobliżu terenu o odmiennej zabudowie przestrzennej, może zostać zlikwidowana. Zwracają uwagę na fakt, że te rodzinne ogródki działkowe, które w planach ogólnych gmin znajdą się w strefach innych niż strefa zieleni czy strefa zabudowy jednorodzinnej, będą nieuchronnie skazane na likwidację.  Bo skoro tereny w strefie są przeznaczone pod inne cele, to gdy tylko pojawią się nowe potrzeby inwestycyjne, „pójdą pod nóż” w pierwszej kolejności. Oczywiście władze gminy do 1 stycznia 2026 r. będą mogły dany ogródek działkowy dodać do ochronnej strefy, ale czy nastąpi to w każdym przypadku? Działkowcy nie mają złudzeń.

Planowanie przestrzenne gmin. O co chodzi?

Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego weszła w życie we wrześniu 2023 r. W jakim celu została uchwalona? Wprowadza ona bowiem nowe narzędzie – plan ogólny gminy w randze aktu prawa miejscowego, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całego obszaru gminy. Gminy mają czas na jego stworzenie i przegłosowanie do 1 stycznia 2026 r. Czasu zatem nie jest za wiele. 

ZUS jest zmorą każdego Polaka. Ile o nim wiesz? QUIZ

Pytanie 1 z 13
Kto jest obecnie prezesem ZUS?
San zalał ogródki działkowe i ścieżki rowerowe