Nikt nie wie o tym specjalnym świadczeniu ZUS. Matki mogą dostać ponad 1500 zł do emerytury!

i

Autor: Jakub Sadkowski,pexels.com Nikt nie wie o tym specjalnym świadczeniu ZUS. Matki mogą dostać ponad 1500 zł do emerytury!

dofinansowanie

Nikt nie wie o tym specjalnym świadczeniu ZUS. Matki mogą dostać ponad 1500 zł do emerytury!

2024-07-05 8:09

Seniorzy mają szansę otrzymać dodatkowe pieniądze! Chodzi o prawie 1600 zł dodatku do emerytury. Korzystają z niego obecnie dziesiątki tysięcy rodzin w całej Polsce. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych cały czas wpływają kolejne wnioski. Skierowany jest głównie do kobiet. Wiemy jakie warunki należy spełnić, żeby go otrzymać.

Spis treści:

 1. "Mama 4 plus". Średnio ponad 700 zł dodatku do emerytury
 2. Mama 4 plus. Kto może otrzymać świadczenie? Jakie warunki trzeba spełnić?

"Mama 4 plus". Średnio ponad 700 zł dodatku do emerytury

W 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 55,8 tys. "rodzicielskich świadczeń uzupełniających". Wydano na nie 495,2 mln zł. Średnio emeryci otrzymali 740 zł dodatku do emerytury - przekazał portal Interii.

Choć w oświadczeniu mowa o emerytach, chodzi głównie o emerytki. Świadczenie trafiło bowiem w 99 proc. do kobiet.

Program, w którego ramach można uzyskać dodatek, potocznie został nazwany "Mama 4 plus". Ma on być wynagrodzeniem trudów rodzicielstwa dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci.

Ile wiesz o ZUS? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie błyskawicznym!

Pytanie 1 z 18
Jakie jest rozwinięcie skrótu ZUS?

Mama 4 plus. Kto może otrzymać świadczenie? Jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie to jest przeznaczone dla osób, które dla wychowania dzieci (co najmniej czworga) zrezygnowały z podjęcia pracy zarobkowej albo pracowały za krótko, by nabyć prawo do gwarantowanej emerytury minimalnej.

Program ma w zamyśle pomóc osobom, które żyją na granicy ubóstwa. Nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki do utrzymania (w tym emerytury i renty).

Jeśli natomiast pobierają któreś ze świadczeń, ale jego kwota jest niższa niż minimalna emerytura (obecnie jest to 1588,44 zł), dodatek stanowi dopełnienie do kwoty minimalnej emerytury.

CZYTAJ TAKŻE:  Trzynastki i czternastki dla emerytów od nowego rządu zaskoczą? Szykuje się rewolucja!

By otrzymać świadczenie "Mama 4 plus" trzeba spełnić pewne warunki. Komu przysługuje świadczenie?

 • matce, która wychowała co najmniej czworo dzieci lub ojcu, który w przypadku śmierci matki, porzucenia lub zaprzestania przez nią wychowywania, wychował co najmniej czworo dzieci;
 • osobie w wieku emerytalnym nieposiadającej niezbędnych środków do życia (60 lat w przypadku kobiet, 65 lat w przypadku mężczyzn);
 • osobie mieszkającej wyłącznie w Polsce i mającej (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju przez co najmniej 10 lat;
 • obywatelowi Polski lub osobie mającej prawo pobytu, lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatelowi państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcowi legalnie przebywającemu na terytorium Polski.

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Żeby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek do ZUS. Jak wynika z najnowszych danych, od stycznia do września 2023 roku złożono ponad 5 tys. wniosków o wypłatę tego świadczenia.

Mama 4 plus. Wniosek

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, musisz złożyć w ZUS odpowiedni wniosek. Druk znajdziesz w salach obsługi klientów w naszych placówkach oraz na www.zus.pl.

Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:

 • Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu),
 • Twój adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca Twojego pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania),
 • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • informację o tym, w jaki sposób chcesz otrzymywać świadczenie (podaj niezbędne dane, abyśmy mogli zrealizować wypłatę, np. nazwę banku i numer Twojego konta bankowego),
 • Twój podpis.
"Chciał Hołownia robić karierę w Sejmie, a został zderzakiem Tuska" – czyli powyborcze rozliczenia