Nawet kilkaset złotych dla emerytów od ZUS? To możliwe! Te dodatki do emerytury otrzymasz po 65. i po 70. roku życia

i

Autor: Jakub Sadkowski Siedziba ZUS w Białymstoku

Emerytura

Nawet kilkaset złotych dla emerytów od ZUS? To możliwe! Te dodatki do emerytury otrzymasz po 65. i po 70. roku życia

2024-03-05 9:15

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje pieniądze nie tylko za podstawową emeryturę. Wielu osobom przysługują także specjalne dodatki. Lista jest długa i różnorodna. Jednak do otrzymania dodatkowych świadczeń zazwyczaj potrzebne jest złożenie wniosku. Jakie dodatki do emerytury można dostać po 65. i 70. roku życia? Przedstawiamy wszystkie dostępne opcje.

Spis treści:

 1. Dodatek pielęgnacyjny
 2. Dodatek kombatancki
 3. Dodatek do emerytury za tajne nauczanie
 4. Dodatek do emerytury dla przymusowo zatrudnianych
 5. Dodatek do emerytury weterana poszkodowanego
 6. Dodatek do emerytury deportowanych
 7. Dodatki do emerytury dla cywilnych ofiar wojny
 8. Dodatki do emerytury. Ryczałt i ekwiwalent

Wyżej wspomniane dodatki dzielą się na takie, które można otrzymać od razu wraz z pierwszą emeryturą i na takie, które przysługują dopiero po ukończeniu określonego wieku.

Dodatek pielęgnacyjny

Najpopularniejszym z dodatków do emerytury jest dodatek pielęgnacyjny. W celu uzyskania go należy złożyć wniosek. Są jednak pewne wyjątki.

ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny na wniosek, jeśli lekarz orzekający ZUS w orzeczeniu stwierdzi, że osoba składająca go jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Do tego potrzebne będzie zaświadczenie o stanie zdrowia. Druk możemy znaleźć na stronie internetowej ZUS.

CZYTAJ TAKŻE:  Ponowne przeliczenie emerytury ze względu na długość życia. Można zyskać nawet do tysiąca zł miesięcznie

Sytuacja jest zgoła odmienna, jeśli chodzi o osoby po 75. roku życia. One nie muszą składać zaświadczenia o stanie zdrowia. ZUS z urzędu przyzna dodatek pielęgnacyjny, który będzie wypłacany razem z emeryturą.

Są jednak pewne wyjątki. Dodatek ten nie zostanie przyznany osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Aktualnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,35 zł (od 1 marcia 2023 r.) Jest waloryzowany wraz z wartością emerytur i rent.

Ile wiesz o ZUS? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie błyskawicznym!

Pytanie 1 z 18
Jakie jest rozwinięcie skrótu ZUS?

Dodatek kombatancki

Dodatek kombatancki i dodatek kompensacyjny przysługuje emerytom i rencistom, będącym jednocześnie kombatantami lub ofiarami represji. Przysługuje również wdowom i wdowcom po tych osobach.

W celu otrzymania go, trzeba złożyć wniosek do ZUS.

Kwoty dodatku kombatanckiego oraz dodatku kompensacyjnego są corocznie podwyższane przy waloryzacji świadczeń. Obecnie jest to 294,39 zł (kombatancki). Dodatek kompensacyjny wynosi 15 proc. dodatku kombatanckiego, czyli 44,16 zł.

Dodatek do emerytury za tajne nauczanie

By otrzymać ten dodatek trzeba być nauczycielem i spełniać co najmniej jeden z dwóch warunków:

 • w czasie okupacji podczas II wojny światowej prowadziłeś tajne nauczanie
 • przed 1 września 1939 r. nauczałeś w j. polskim w polskich szkołach na terenie III Rzeszy lub byłego Wolnego Miasta Gdańsk.

Żeby uzyskać ten dodatek również trzeba złożyć wniosek.

Jego kwota ulega waloryzacji. Aktualnie dodatek za tajne nauczanie wynosi 294,39 zł.

Dodatek do emerytury dla przymusowo zatrudnianych

Dodatek ten to świadczenie dla byłych żołnierzy, który przysługuje:

 • żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 zostali przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,
 • żołnierzom z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce", przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla i kamieniołomach,
 • żołnierzom przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949-1959.

Świadczenie to także wymaga złożenia wniosku i jest co miesiąc wypłacane z emeryturą lub rentą. Przysługuje bez względu na okres trwania przymusowego zatrudnienia, w kwocie równej dodatkowi kombatanckiemu (294,39 zł). Kwota świadczenia ulega waloryzacji.

Dodatek do emerytury weterana poszkodowanego

By otrzymać ten dodatek będąc emerytem lub rencistą, trzeba mieć jednocześnie status weterana poszkodowanego. Należy też złożyć wniosek. Podstawą do obliczenia dodatku jest kwota najniższej emerytury, a jego wysokość zależna będzie ostatecznie od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu (10-80 proc. podstawy wymiaru).

Weteranem poszkodowanym jest każdy, kto brał udział w działaniach poza granicami państwa (misje pokojowe lub stabilizacyjne) i doznał tam uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku albo choroby.

Dodatek do emerytury deportowanych

Dodatek ten to świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Dotyczy on osób, które podlegały represjom.

Żeby go otrzymać, konieczne będzie złożenie wniosku.

Wysokość dodatku dla deportowanych będzie zależna od liczby pełnych miesięcy pracy przymusowej. Przysługuje za każdy miesiąc pracy (co najmniej 6 miesięcy), ale nie więcej niż za 20 miesięcy pracy. Świadczenie to jest co roku waloryzowane.

Dodatki do emerytury dla cywilnych ofiar wojny

To dodatek dla osób będących niewidomymi cywilnymi ofiarami działań wojennych. W celu jego otrzymania należy złożyć wniosek.

Świadczenie to jest równe wysokości renty socjalnej. Ta wynosi tyle co najniższa emerytura. Corocznie jest waloryzowane.

Osoba uprawniona do świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar wojny z orzeczoną przez lekarza ZUS niezdolnością do samodzielnej egzystencji, ma dodatkowo prawo do wyższego dodatku pielęgnacyjnego. Jego wysokość ulega zwiększeniu o 50 proc.

Dodatki do emerytury. Ryczałt i ekwiwalent

Wielu osobom pobierającym emerytury lub renty przysługują także świadczenia typu ryczałt lub ekwiwalent. Istnieje kilka propozycji:

 • Ryczałt energetyczny (przyznawany na wniosek; 255,17 zł),
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla (na wniosek)
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (na wniosek)
 • Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych (na wniosek)

CZYTAJ TAKŻE:

 1. Minimalny staż pracy do emerytury. Jak wybrać najkorzystniejsze lata do emerytury? Wyjaśniamy!
 2. ZUS wyśle do Polaków miliony listów. Co będzie w środku? Chodzi o emerytury
 3. Wcześniejsza emerytura, ale tylko dla wybranych osób. Sprawdź czy załapiesz się na świadczenie
Marek Zuber: Zniesienie PIT-u dla emerytów lepsze niż trzynasta emerytura [Super Raport]