Minimalny staż pracy do emerytury. Jak wybrać najkorzystniejsze lata do emerytury? Wyjaśniamy!

i

Autor: Jakub Sadkowski Minimalny staż pracy do emerytury. Jak wybrać najkorzystniejsze lata do emerytury? Wyjaśniamy!

Emerytura

Minimalny staż pracy do emerytury. Jak wybrać najkorzystniejsze lata do emerytury? Wyjaśniamy!

2024-03-05 9:19

Ile trzeba pracować, aby przejść na emeryturę? Ile to dokładnie lat wychodzi? Czy liczba przepracowanych lat wpływa na wysokość przyszłej emerytury? Te pytania nurtują każdego, również młodych, właśnie wchodzących na rynek pracy. Chodzi o to, że już teraz ciekawi ich, jaki jest najbardziej korzystny moment przejścia na emeryturę.

Spis treści:

  1. Ile trzeba mieć lat pracy do emerytury?
  2. Jak staż pracy wpływa na wysokość emerytury w starym systemie?
  3. Staż pracy dla emerytury wypłacanej w obecnym systemie
  4. Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2024 r.?

Ile trzeba mieć lat pracy do emerytury?

Istotną informacją jest to, że staż pracy, okresy składkowe i nieskładkowe, które są uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury oraz jej wysokości uzależnione są od wieku. Inną rolę odgrywają u osób urodzonych przed 1949 r., a inną dla przechodzących na emeryturę po 1999 r.

Stary system przechodzenia na emeryturę dotyczy osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Świadczenie otrzyma kobieta, która udowodniła okresy składkowe (okresy, kiedy do ZUS wpływały składki za pracę) i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat i osiągnęła wiek co najmniej 60 lat oraz mężczyzna, który udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 25 lat i osiągnął wiek co najmniej 65 lat.

Najważniejsze w tym starym systemie naliczania emerytury jest ustalenie lat potrzebnych dla uzyskania emerytury: okresy nieskładkowe mogą stanowić co najwyżej jedną trzecią udokumentowanych okresów składkowych.

Ile wiesz o ZUS? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie błyskawicznym!

Pytanie 1 z 18
Jakie jest rozwinięcie skrótu ZUS?

Jak staż pracy wpływa na wysokość emerytury w starym systemie?

Emerytura dla osób składających wniosek o świadczenie w starym systemie polega na wyliczeniu dwóch kwestii: części socjalnej i części stażowej. Pierwsza jest stała i wynosi 24% kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu, w którym zgłasza się wniosek o emeryturę lub uzyskuje prawo do emerytury. Kwota bazowa to 100% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne. Kwota bazowa jest ustalana co roku i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku.

Część stażowa natomiast to taka część emerytury, która wynika bezpośrednio ze stażu pracy oraz obliczonej podstawy wymiaru. Do jej ustalenia ZUS przyjmuje po 1,3% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy i po 0,7% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych, też z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Podstawa wymiaru emerytury zależy już zatem od zarobków i kwoty bazowej przyjętej do jej obliczenia. Ustalana jest na podstawie:

  • zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych, które wybierze się z ostatnich 20 lat kalendarzowych przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę lub
  • zarobków z 20 lat kalendarzowych, które wybierze się z całego okresu, kiedy było się objętym ubezpieczeniami (społecznymi lub emerytalno-rentowym).

Staż pracy dla emerytury wypłacanej w obecnym systemie

Emerytury w starym systemie wypłacane są dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły powszechny wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przynajmniej 1 dzień. Staż pracy w tym przypadku nie jest wymagany do tego, aby otrzymać emeryturę.

Wysokość emerytury ZUS oblicza, dzieląc podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury uwzględniane są:

  • zwaloryzowany kapitał początkowy (jeśli osoba składająca wniosek o emeryturę objęta była ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 r.);
  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie w ZUS takiej osoby po 1998 r. (do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ZUS zacznie wypłacać emeryturę);
  • jeśli osoba wnioskująca o emeryturę jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) – zwaloryzowane środki, które są zapisane na jej subkoncie w ZUS (w tym również przeniesione z OFE).

Staż pracy w nowym systemie emerytur jest istotny tylko w jednym przypadku: wypłacenia emerytury minimalnej. Osobom, którym według podstawy obliczenia wyjdzie kwota emerytury niższa niż najniższa emerytura (w 2023 r. 1 588,44 zł) w przypadku wyliczenia stażu pracy według starych zasad i potwierdzenia ich przepracowania przysługuje emerytura minimalna.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2024 r.?

Najkorzystniejszym miesiącem w roku do przejścia na emeryturę jest luty (moment złożenia wniosku). Wtedy właśnie wyliczone na luty świadczenie od razu w marcu jest waloryzowane, a więc wzrasta jego wysokość. Plus od razu ze świadczeniem otrzymuje się trzynastą emeryturę.

Drugim korzystnym miesiącem jest lipiec. 1 czerwca następuje waloryzacja kapitałów zgromadzonych na kontach w ZUS, więc podstawa wyliczenia emerytury będzie od razu wyższa niż w czerwcu i wcześniejszych miesiącach. To również korzystna data zwłaszcza dla osób, które nie przechodzą na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale planują zebrać większy kapitał na koncie i subkoncie ZUS.

CZYTAJ TAKŻE NA ESKA.PL:

ZUS wyśle do Polaków miliony listów. Co będzie w środku? Chodzi o emerytury

Kiedy dostaniemy "babciowe"? Jest deklaracja w sprawie nowego świadczenia! Padła konkretna data

Kiedy przejść na emeryturę w 2024 r.? Znamy szczegóły! Korzystny będzie ten miesiąc

"Pracownica" ZUS oszukała 81-latkę