Co cały dzień robią policjanci? Tak wygląda dzień z życia patrolowca [ZDJĘCIA, WIDEO]

2020-01-28 7:36

Czy praca policjantów "na ulicy" jest niebezpieczna? Z może - jak twierdzą niektórzy - cały dzień obijają się za nasze pieniądze? Podlaska policja w krótkim nagraniu pokazała, jak wygląda "dzień z życia patrolowca".

"Codzienna praca policjantów Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego jest niebezpieczna i nieprzewidywalna. Każdego dnia funkcjonariusze tego pionu są blisko ludzkich problemów, podejmują interwencje, gdy potrzebna jest pomoc, a ich obecność na ulicach i naszych osiedlach decyduje o spokoju i bezpieczeństwie mieszkańców" - czytamy na oficjalnej stronie podlaskiej policji.

Czy faktycznie tak jest?

Kasztelik. Ten zamek zbudował JEDEN człowiek. Kamień po kamieniu [ZDJĘCIA]

Służby postanowiły przedstawić, jak wygląda dzień takiej pracy - co robią policjanci, jakie podejmują interwencje oraz w jakich rejonach działają. KWP Białystok opublikowała krótkie nagranie w formie przeglądu tego, jakie obowiązki w ciągu doby czekają na mundurowych na terenie miasta. 

Dzień z życia policjanta. Jak wygląda praca patrolowca w Białymstoku?

Oglądając wideo, widzimy "patrolowców" m.in. na terenie dworca PKP, w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowań czy też przeprowadzających rutynowe kontrole samochodów i ich kierowców. Zgodnie z policyjnym statutem, do działań prewencji należą:

 1. Organizowanie i koordynowanie służby prewencyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia służby patrolowej, patrolowo-interwencyjnej, obchodowej oraz nadzoru nad prawidłowością wprowadzanych danych do Systemu Wspomagania Dowodzenia i Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji, w tym zakresie.
 2. Koordynowanie realizacji zadań jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego dotyczących ochrony, bezpieczeństwa i porządku w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej oraz na obszarach wodnych i zorganizowanych terenach narciarskich przeznaczonych do powszechnego korzystania.
 3. Nadzór i koordynacja działań realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji województwa podlaskiego w obszarze kynologii policyjnej.
 4. Realizacja zadań zleconych przez wojewodę w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad działalnością straży gminnej/miejskiej.
 5. Koordynacja i nadzór nad współpracą jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego z poszczególnymi oddziałami straży gminnych/miejskich województwa podlaskiego w zakresie określonym przepisami dotyczącymi straży gminnej/miejskiej.
 6. Sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami związanymi z realizowaniem czynności w sprawach o wykroczenia oraz rozpatrywanie zażaleń z zakresu prawa wykroczeń.
 7. Współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji dotycząca opracowywania zasad organizacji i wykonywania służby prewencyjnej.
 8. Podejmowanie działań mających na celu inicjowanie kontaktów społecznych, w tym instytucjonalnych na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, profilaktyki społecznej i wykroczeń oraz innych zjawisk kryminogennych.
 9. Nadzór i koordynacja działań realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji województwa podlaskiego w obszarze przemocy w rodzinie.
 10. Monitorowanie i analiza zdarzeń zaistniałych na terenie województwa podlaskiego dotyczących niewłaściwego postępowania policjantów pełniących służbę patrolową, patrolowo–interwencyjną, obchodową oraz nadzór i wyjaśnianie celowości użycia środków przymusu bezpośredniego przez policjantów jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego.
 11. Nadzór nad właściwymi merytorycznie komórkami jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego w zakresie pełnienia służby patrolowej i obchodowej.
 12. Planowanie, organizowanie i koordynowanie przygotowań obronnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego oraz współdziałanie w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej.

Źródło: podlaska.policja.gov.pl