Czy będzie powtórka drugiej tury głosowania na wójta Korycina? Jest wyrok sądu!

i

Autor: wikimedia.org Urząd gminy Korycin

wybory 2024

Czy będzie powtórka drugiej tury głosowania na wójta Korycina? Jest wyrok sądu!

2024-06-17 8:16

Wybory na wójta Korycina w woj. podlaskim zostały oficjalnie unieważnione. Sąd Okręgowy w Białymstoku w piątek wygasił mandat wybranego wójta i nakazał powtórzenie drugiej tury głosowania. O wyborze włodarza przesądził tam jeden głos. Wyrok nie jest prawomocny.

Orzeczenie zapadło po rozpoznaniu protestu wyborczego. Składająca go Beata Matyskiel przegrała wybory w Korycinie jednym głosem z wieloletnim wójtem Mirosławem Lechem. W drugiej turze Lech dostał 732 głosy, Matyskiel - 731.

Składając do sądu swój protest nie jako kandydatka, a jako wyborca, Matyskiel zarzucała nieważność wyboru wójta Korycina w dniu 21 kwietnia tego roku. Wnosiła o ponowne przeliczenie głosów, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu wójta gminy i o ponowne wybory.

Powtórka wyborów na wójta Korycina? Jest wyrok sądu!

W proteście podnoszony był argument przestępstwa przeciwko wyborom, mającego wpływ na ustalenie wyników głosowania. Mowa była o zameldowaniu w gminie - między pierwszą i drugą turą głosowania - i wpisaniu na listę głosujących osób nieuprawnionych do głosowania - nie mieszkających na stałe na terenie gminy Korycin.

Podnoszona była też kwestia naruszenia Kodeksu wyborczego. Chodziło o dopuszczenie do głosowania pełnomocnika nie posiadającego stosownego pełnomocnictwa. Według Kodeksu wyborczego, do każdej tury wyborów wójta konieczne jest oddzielne pełnomocnictwo, by zagłosować za daną osobę. Skarżąca podnosiła w proteście, że w kilku przypadkach pełnomocnictwa były udzielane przed pierwszą turą, ale wykorzystywane też w drugiej, co było niezgodne z prawem.

Które z tych miast leżą na Podlasiu? Sprawdź Quiz, który jest tylko w teorii łatwy. 10/16 to sztuka!

Pytanie 1 z 16
Czy Supraśl to miasto leżące w woj. podlaskim?
Wójt członkiem zorganizowanej grupy przestępczej?! Wygrał ostatnie wybory