Czasowy zakaz przebywania w pobliżu granicy z Białorusią wprowadzony! Od kiedy obowiązuje strefa buforowa?

i

Autor: Pawel Wodzynski/East News Czasowy zakaz przebywania w pobliżu granicy z Białorusią wprowadzony! Od kiedy obowiązuje strefa buforowa?

Granica

Czasowy zakaz przebywania w pobliżu granicy z Białorusią wprowadzony! Od kiedy obowiązuje strefa buforowa?

2024-06-12 14:27

Strefa buforowa na granicy polsko-białoruskiej zostanie utworzona. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podpisał w środę rozporządzenie, a dokument został został już przesłany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Regulacja wejdzie w życie w czwartek.

Strefa buforowa na granicy z Białorusią

Jak poinformowało MSWiA, rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi wprowadzi czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy.

Sonda
Czy granica z Białorusią jest Twoim zdaniem dobrze chroniona?

Strefa buforowa na granicy z Białorusią - MAPA

"Na podstawie przepisów rozporządzenia strefa obejmie zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze" – przekazało MSWiA.

Resort dodał, że na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km.

"Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową" – napisano.

Do kiedy strefa buforowa na granicy z Białorusią?

Strefa buforowa na granicy polsko-białoruskiej zostanie utworzona w czwartek 13 czerwca. Zakaz będzie obowiązywał przez 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Które z tych miast leżą na Podlasiu? Sprawdź Quiz, który jest tylko w teorii łatwy. 10/16 to sztuka!

Pytanie 1 z 16
Czy Supraśl to miasto leżące w woj. podlaskim?
Nocny atak na polską granicę. Przerażające sceny
G. SCHETYNA: Sytuacja na granicy jest inna niż za PiS. Rząd powinien obrać twardy kurs i przyspieszyć. SEDNO SPRAWY