Znamy wyniki matur 2024. Jak poradzili sobie uczniowie z województwa podlaskiego?

i

Autor: Karol Makurat/REPORTER Znamy wyniki matur 2024. Jak poradzili sobie uczniowie z województwa podlaskiego?

Matura 2024

Znamy wyniki matur 2024. Jak poradzili sobie uczniowie z województwa podlaskiego?

2024-07-09 11:09

Od godziny 8:30 na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można sprawdzać wyniki matur 2024. Uczniowie z całego kraju mogą dowiedzieć się, czy zdali egzamin dojrzałości i kierować dokumenty do wybranych przez siebie uczelni wyższych. Jak na maturze 2024 poszło młodzieży z województwa podlaskiego? Jest dużo powodów do radości!

Matura 2024

Maturzyści pisali przynajmniej 4 testy sprawdzające ich wiedzę z obowiązkowych przedmiotów jakimi są język polski, matematyka, język obcy oraz wybrany przedmiot rozszerzony. Żeby zdać każdy ze sprawdzianów uczeń musiał uzyskać przynajmniej 30% poprawnych odpowiedzi. W 2024 roku maturę pisało ok. 263 000 uczniów szkół ponadpodstawowych. Łącznie zdało ją 84,1% maturzystów. Największą zdawalnością cieszył się język obcy, a dokładnie język angielski (najczęściej wybierany język obcy), który zaliczyło 96% podchodzących do testu. Język polski zdało 95% osób, a matematykę 89% absolwentów.

QUIZ. Matura z języka polskiego 2024. Sprawdź na ostatnią chwilę, czy zdałbyś obowiązkową maturę

Pytanie 1 z 42
"Tango" Mrożka wpisuje się w estetykę:

Wyniki matury 2024 w Podlaskiem

CKE przed południem podała dokładne dane zdawalności matur 2024 dla poszczególnych województw. Jak z egzaminem dojrzałości poradzili sobie uczniowie z Podlasia? Mamy najnowsze dane. Tak z egzaminem poradzono sobie w województwie podlaskim.

  • Język polski - 58,42 % (13. miejsce wśród województw);
  • Matematyka - 63,19% (7. miejsce wśród województw);
  • Język angielski - 75,86% (14. miejsce wśród województw);
  • Język polski, egzamin ustny - 70,86% (3. miejsce wśród województw);
  • Język angielski, egzamin ustny - 76,15% (11. miejsce wśród województw).