Test na pieszego. Sprawdź, czy zdasz. Kilka pytań może naprawdę Cię zaskoczyć

i

Autor: pixabay.com Test na pieszego. Sprawdź, czy zdasz. Kilka pytań może naprawdę Cię zaskoczyć

Test na pieszego. Sprawdź, czy zdasz. Kilka pytań może naprawdę Cię zaskoczyć

2020-10-01 10:34

Test na prawo jazdy musi zdać każdy kierowca, który zamierza poruszać się autem po jezdniach. Co natomiast z pieszymi, którzy również stają się uczestnikami ruchu? Ich również obowiązuje kodeks drogowy. Sprawdź, czy jako pieszy znasz swoje prawa, a także czy przestrzegasz tych, które Cię obowiązują.

Potrącenie pieszego w Olsztynie

Kodeks drogowy. Test na pieszego - zdasz go?

Zawarte w kodeksie drogowym przepisy wyraźnie wskazują, co może robić pieszy poruszający się chodnikiem, poboczem czy jezdnią, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych uczestników ruchu drogowego. Szczególnie że, doprowadzając do zderzenia z autem, nie ma on praktycznie żadnych szans. Niestety wypadków z udziałem pieszych, również z ich winy, nie brakuje, a niektórzy wyraźnie zapominają, że ignorując to, co mówi kodeks drogowy, mogą stracić nie tylko zdrowie, ale i życie.

Zobacz też: Nowe przepisy drogowe dla pieszych. Mogą stracić pierwszeństwo na pasach

Wśród najczęściej pojawiających się nieodpowiedzialnych zachowań pieszych pojawia się przekraczanie jezdni w niedozwolonych miejscach, poruszanie się nieprawidłową stroną pobocza czy brak ostrożności przed wkraczaniem na przejście dla pieszych. Te i inne zachowania powodują zagrożenie w ruchu, które w najlepszym przypadku zakończyć się mogą mandatem, w najgorszym zaś śmiertelnym wypadkiem.

Test na pieszego. Jakie ma obowiązki?

Czy jako pieszy znasz swoje prawa i obowiązki? Przestrzegasz ogólnie obowiązujących reguł kodeksu drogowego? A może o niektórych z nich nie masz nawet pojęcia i robisz coś tylko "na czuja"?

Przekonaj się. Rozwiąż krótki test na pieszego, który pomoże Ci zweryfikować wiedzę!

Zdasz test na pieszego? Sprawdź, czy nie stwarzasz zagrożenia!

Pytanie 1 z 15
Kiedy pieszy ma obowiązek posiadać odblaski?

Kodeks drogowy. Prawo o ruchu drogowym a piesi

Zgodnie z definicją kodeksu drogowego pieszy to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Z myślą o pieszych we współczesnych czasach stworzono specjalne ścieżki przy drogach, które wytyczają, którędy mogą poruszać się takie osoby. Głównie są to chodniki. Istnieją również ścieżki, z których korzystają wyłącznie piesi, zwłaszcza na szlakach turystycznych, ale są też takie drogi, przy których nie ma ścieżek dla pieszych. Ścieżki wytyczone na terenach górskich i leśnych noszą nazwę szlaków.

Podczas gdy na niektórych drogach dopuszcza się zarówno ruch pieszy, konny jak i samochodowy, to na innych piesi mają całkowity zakaz wstępu. Wyłącznie dla ruchu pieszych wyznacza się natomiast deptaki, m.in. w centrum miast, a także kładki.

Przepisy dla pieszych różnią się w poszczególnych krajach i tak np. w Wielkiej Brytanii mają oni prawo korzystać ze wszystkich dróg publicznych (bez względu na to, czy mają one chodniki), wyłączając autostrady i niektóre tunele i mosty. Z kolei w USA przepisy bezwzględnie wymagają od kierowcy przepuszczenia pieszego na przejściu.