Nowy dodatek od 1 lipca. Zobacz kto dostanie 1000 zł od rządu

i

Autor: pixabay.com Rząd wprowadza nowy dodatek. To 1000 złotych m.in. dla rodzin zastępczych

dodatkowe świadczenia

Nowy dodatek od 1 lipca. Zobacz kto dostanie 1000 zł od rządu

2024-05-29 7:09

Rząd pozytywnie rozpatrzył nowe świadczenie. Chodzi o projekt ustawy o dodatkach do wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Dodatek ma być wypłacony od 1 lipca 2024 r. Wyniesie 1000 zł brutto.

Projekt dodatków dla rodzin zastępczych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie rozpatrzyła rządowy projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projekt przeszedł w pierwszym czytaniu.

Przypomniano, że poprzedni projekt pozytywnie zaopiniowano 10 kwietnia. Wprowadza on podstawę prawną do przyznania dodatków do wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej, systemu opieki nad dziećmi do lat trzech i systemu pieczy zastępczej.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że powyższy projekt nie obejmuje jednak zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Te osoby pracują bowiem w oparciu o inne zasady, najczęściej na podstawie umów cywilno-prawnych. Dlatego teraz resort zdecydował się na jego nowelizację.

"Projektowana ustawa wprowadza analogiczną podstawę prawną do przyjęcia przez Radę Ministrów programów rządowych mających na celu dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka" - powiedziała minister.

Nowy dodatek od rządu. 1000 złotych od 1 lipca

Dziemianowicz-Bąk wyjaśniła także, że dodatki wyniosą 1 tys. zł brutto. Będą finansowane z Funduszu Pracy.

Dlatego projektowana ustawa zwiększa o 45 mln zł maksymalny roczny limit środków Funduszu Pracy na realizację zadań własnych samorządów w obszarze pieczy zastępczej" - przekazała Szefowa MRPiPS.

"Kierunkiem tej reformy powinna być deinstytucjonalizacja rozumiana przede wszystkim jako urodzinnienie. Piecza zastępcza powinna jak najbardziej przypominać troskę i opiekę, jaką otaczane są dzieci w domu rodzinnym" - dodała minister. Posłowie opowiedzieli się jednogłośnie za omawianym projektem ustawy.

Resort rodziny oszacował, że rozwiązania, które zostały zawarte w projekcie obejmą około 3 tys. osób. Chodzi o:

  • ok. 2,1 tys. osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych (w tym ok. 360 rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i ok. 250 specjalistycznych rodzin zastępczych zawodowych),
  • ok. 800 osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

ZUS - ile o nim wiesz? QUIZ

Pytanie 1 z 10
ZUS powstał w roku:
Adopcja a rodzina zastępcza