Emeryci z tego rocznika mogą otrzymać zwrot pieniędzy z ZUS. Chodzi nawet o kilka tysięcy złotych!

i

Autor: Jakub Sadkowski Siedziba ZUS w Białymstoku

ZUS

Emeryci z tego rocznika mogą otrzymać zwrot pieniędzy z ZUS. Chodzi nawet o kilka tysięcy złotych!

2024-03-07 15:27

W Sejmie zawieszony jest projekt bardzo ważnej ustawy dla emerytów. Dotyczy ona wypłaty odsetek osobom, które pobierały zaniżoną emeryturę z powodu niekorzystnych przepisów. Problem ten dotyczy 44 tys. Polaków. Obliczono, że łącznie należy im się 168 mln zł zwrotu z ZUS.

Spis treści

  1. Nawet kilka tys. zł dla emerytów z ZUS. Ten rocznik dostanie zwrot pieniędzy
  2. 168 mln zł rekompensaty. "Kobiety zostały dotknięte niesprawiedliwością"
  3. TK orzekł na korzyść emerytów urodzonych w 1953 r. Wypłata dodatkowych odsetek

Nawet kilka tys. zł dla emerytów z ZUS. Ten rocznik dostanie zwrot pieniędzy

Projekt ustawy został skierowany do Sejmu przez Senat w czerwcu 2023 roku. Według jej założeń osoby urodzone w 1953 roku, które przeszły na wcześniejszą emeryturę (na podstawie wniosku złożonego przed 2013 r.) otrzymałyby rekompensatę.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ta grupa emerytów otrzymywała zaniżone świadczenia. Jeśli nowe przepisy weszłyby w życie, ci seniorzy otrzymaliby odsetki o średniej wysokości ok. 3800 zł na osobę.

Błyskawiczny Quiz o ZUS. Ile wiesz o najgorszej instytucji w Polsce?

Pytanie 1 z 16
Prezes ZUS powoływany jest przez:

168 mln zł rekompensaty. "Kobiety zostały dotknięte niesprawiedliwością"

Wspomniany powyżej problem dotyczy około 44 tys. osób. Według obliczeń ekspertów, projekt ustawy zobligowałby ZUS do wypłaty łącznej sumy 168 mln złotych. Senatorka KO Magdalena Kochan zwróciła uwagę, że niesprawiedliwość w tym przypadku dotknęła głównie kobiety urodzone w 1953 r.

- Osoby, głównie kobiety z tego rocznika, zostały dotknięte niesprawiedliwością przepisów, która polegała na tym, że w momencie, kiedy one przechodziły na wcześniejszą emeryturę, nie wiedziały, że później wprowadzone prawo tę kwotę wcześniej pobranych emerytur odliczy im od kapitału początkowego wtedy, gdy osiągnęłyby wiek emerytalny - powiedziała Kochan.

TK orzekł na korzyść emerytów urodzonych w 1953 r. Wypłata dodatkowych odsetek

W 2019 roku TK zakwestionował przepisy, które weszły w życie sześć lat wcześniej. Na ich podstawie wysokość emerytury, która przysługiwała w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, była pomniejszana o wypłacone dotychczas emerytury.

Do tej ustawy w 2020 roku uchwalono nowelizację. Umożliwiła ona ponowne obliczenie powszechnej emerytury bez pomniejszania podstawy. Senatorka Kochan zwróciła uwagę na fakt, że nowelizacja ta jedynie częściowo rozwiązała problemy osób urodzonych w roku 1953. Zdaniem przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien dodatkowo wypłacić uprawnionym do tego emerytom odsetki od niewypłaconych w terminie wyższych świadczeń.

A. BRYŁKA: 13 i 14 EMERYTURA DO LIKWIDACJI